Algemene voorwaarden sportkampen 

1. Inschrijving

De ouder/voogd schrijft steeds in voor een volledige kampweek. Inschrijven kan online via www.sportfun.be Hierbij worden ook de nodige gegevens verzameld. Na de inschrijving wordt een bevestiging per mail verzonden naar de ouder/voogd.   

2. Betaling

De betaling gebeurt cash op de eerste dag.  

3. Kortingen

Alle bestaande kortingen en andere voordelen staan vermeld op de website van SportFun.  

4. Annulatie van een kamp  

4.1 Aanvraag van een annulatie 

De ouder/voogd dient de aanvraag tot annulatie steeds actief door te geven aan VZW Sportfun ter registratie. Een annulatie doorgeven kan via mail (info@sportfun.be).  

4.2. Annulatie voorwaarden: 

  • – Een niet betaald kamp: de inschrijving wordt kosteloos geannuleerd. 
  • – Een betaald kamp: Het inschrijfgeld wordt in onderling overleg terugbetaald na bewijs van dokters voorschrift en verrekend met het aantal deelgenomen dagen. 
  • – Deelnemers die wegens andere redenen het sportkamp van VZW Sportfun beëindigen(bv op reis,..) hebben geen recht op een terugbetaling of korting.  

5. Wijzigen of annulatie van een kamp

Door overmacht (bv. pandemie), in uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of wijzigen van locatie. VZW SportFun houdt zich eraan de ouder / voogd tijdig in te lichten.   

6. Klachten

De ouder / voogd kan een klacht of bezorgdheid rechtstreeks bespreken met de kampverantwoordelijke ter plaatse en/of via mail (info@sportfun.be)  

7. Medicatie

Toediening medicatie op kamp: de ouder / voogd verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de monitor /de kampverantwoordelijke ter plaatse voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De monitor/ de kampverantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij / zij, of VZW SportFun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.  

8. Diversiteit

Als pluralistische organisatie ziet VZW SportFun de toenemende diversiteit in de samenleving als realiteit én verrijking. VZW SportFun wil diversiteit (ongeacht geslacht, leeftijd, etniciteit, ziekte, beperking, seksuele voorkeur) verwelkomen en inclusie kansen geven binnen hun kampwerking.  

9. Dialoog / beïndiging

Op momenten wanneer ons inclusiebeleid de kwaliteit van onze werking, het welbevinden van andere deelnemers en/of monitoren dusdanig in het gedrang brengt, behoudt VZW SportFun zich het recht in dialoog te gaan met de betrokken partijen en indien nodig het kamp te beëindigen voor deze deelnemer. De ouder / voogd ontvangt een terugbetaling voor de afwezige dagen.   

10. Foto’s

VZW SportFun neemt foto’s van de activiteiten en de deelnemers tijdens het kamp. Mits toestemming van de ouder / voogd kunnen deze foto’s ook gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Deze voorkeur kan via mail gewijzigd worden (info@sportfun.be)  

11. Verzekering

Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en BA.  

12. Diefstal, verlies, schade

VZW SportFun kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte voorwerpen.  

13. Roken

Roken is verboden op de kamplocatie. 

14.

Tijdens SportFun kampen worden foto’s genomen. Deze kunnen gebruikt worden op onze sociale media of als promo op flyers en brochures. Indien u inschrijft voor een SportFun kamp, gaat u akkoord met het gebruik van deze foto’s. Deze foto’s worden uitsluitend gebruikt door VZW SportFun. 

Door in te schrijven bij onze  kampen bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.